Ketenpartners

Heeft u regionale dekking nodig voor gespecialiseerde fysiotherapeutische dienstverlening aan uw cliënten? Netwerk FysioRivierenland is uw partner! Met het Netwerk FysioRivierenland beschikt u over een netwerk van samenwerkende fysiotherapeuten waarmee u:

  • samenwerkings- en kwaliteitsafspraken kunt maken
  • ketenzorg kunt realiseren
  • onderhandelingspositie verwerft naar zorgverzekeraars

Partners waar wij reeds mee samenwerken:

  • RGF Groot Gelre
  • Ziekenhuis Rivierenland Tiel
  • Coöperatieve huisartsenvereniging Gelders Rivierenland

Wilt u meer informatie over samenwerking met Netwerk FysioRivierenland dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie onderaan deze pagina).