Over Netwerk FysioRivierenland

FysioRivierenLand is een netwerk van fysiotherapeuten uit Rivierenland. 

Samen staan wij voor uniforme, transparante en kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg voor patiënten. Door (onderling) samen te werken, kennis & vaardigheden te delen, fysiotherapeutische producten te ontwikkelen en te implementeren sluit FysioRivierenLand goed aan op de veranderende zorgmarkt en/of samenleving.

FysioRivierenLand is aanspreekpunt voor (keten) partners binnen en buiten de zorg.

 

Wij zijn allemaal in Rivierenland werkzame fysiotherapeuten. De één in een eerstlijns praktijk, de ander in een ziekenhuis of andere zorginstelling. Ons motto is: De juiste patiënt op de juiste plaats.

Door samen te werken met alle ketenpartners, gebruik te maken van elkaars specifieke deskundigheden en door dezelfde protocollen en richtlijnen toe te passen, kunnen we de behandeling en begeleiding bieden die volgens de hoogst actuele standaard het meest effectief en doelmatig is.

Hiervoor organiseren we ook trainingen en scholingen om kennis en vaardigheden bij te brengen op vakinhoudelijk gebied.

 

Op deze website zijn alle aangesloten praktijken/instellingen te vinden, met adres- en contactgegevens, werkzame fysiotherapeuten en specialisaties.